SVP styremøte 25. januar

I det første møtet i forbundsstyret i 2024 var det årsmeldingen for i fjor og aktivitetsplanen for 2025–2025 som var de viktigste sakene. Det skriver vi mer om i nye meldinger.

Penger og annen praktisk støtte fra Statens vegvesen er en annen viktig sak i ukene fram til 15. mars. Da skal årets avtale være klar og underskrevet.

Alt 30. januar møter divisjonsdirektør Jane Bordal og Ken Gøran Bjørk fra HR-divisjonen arbeidsutvalget i SVP til den første samtalen på Teams. Det vil si leder Kjell Sture Bjørvig, nestleder Kjell Solheim, kasserer Eva Borge og sekretær Hans Seland. 

Først og fremst skal vi snakke om hvor mye penger vi kan få i år, men fordi medlemmene er interesserte, spør vi også om utlån av vegvesenets hytter.

I dag kan de bare lånes av vegpensjonister som er pensjonert direkte fra SVP. Nå begynner de tidligere kollegene våre som måtte flytte til fylkeskommunene, å komme tilbake som medlemmer i SVP, og de vil også gjerne på hyttetur. Kan Statens vegvesen gå med på det?