|

Museumsmagasinet i Dirdal

Statens vegvesen vedtok 20. februar 2023 å avvikle formidlingstilbudet ved de fem regionale museumsanleggene, men beholde anleggene som rene samlingsmagasiner. Det skriver leder av Norsk vegmuseum, Anja Åboen Sletten, i et brev til SVP Rogaland den 12. desember i fjor. Se hele saken på siden Aktuelt eller søk på Dirdal.

Leder Gunnar Magnusen i SVP Rogaland er langt fra fornøyd med svaret og den 10. februar i år skrev han brev til fylkesordføreren og kultur- og næringssjefen i Rogaland fylkeskommune, ordføreren i Gjesdal kommune og til styret i forbundet vårt. Han understreker at det vil være et stort tap for alle parter dersom formidlings-aktiviteten lokalt avvikles. Her bør alle se mulighetene mens det ennå er tid!