|

Kraftig nedgang i medlemstallet i 2024

Ved starten av 2023 var det registrert 203 medlemmer i foreningen vår, fordelt med 162 stk i Gruppe I og 41 stk i Gruppe II. Da styret gjorde opp medlemsstatus pr. 31.12.2023, så var det ingen lystelig lesning. Tallet på medlemmer som hadde betalt kontingenten på kr. 50/ kr. 250, var sunket til 163. Disse fordelte seg med hhv. 128 stk i Gruppe I og 35 stk i Gruppe II.

Vi har dermed fått en avgang på 41 medlemmer i løpet av 2023, og bare 1 nyinnmelding. Avgangen fordeler seg med 8 dødsfall og 33 som har sagt opp medlemskapet/ ikke betalt kontingent. Disse ble strøket som medlemmer 31.12.2023. Styret har ikke foretatt noen undersøkelse blant de som har avsluttet medlemskapet i 2023 om hvorfor de ikke lenger vil være medlemmer. Dette er imidlertid en sak som styret vil sette fokus på i 2024.