|

Årsmøtet i 2024

Styret sendte den 30. januar 2024 ut varsel om Årsmøtet 2024 som vil finne sted 19. mars 2024 på Stavanger kontorsted, Stavanger mellom klokka 1315 og klokka 1530. Møtet vil  bli holdt i møterommene Bergeland I og Bergeland II i vegkontorets underetasje. Frist for medlemmene til å sende inn forslag til saker som ønskes tatt opp, er satt til 3 uker datoen for Årsmøtet. Innkalling og sakspapirer til Årsmøtet blir sendt ut i slutten av februar. 

Styret inviterer videre til et medlemsmøte samme dag og samme sted som Årsmøtet mellom kl. 1100 og 1200. Vi har fått med oss sekretær Hans Seland fra SVPs Forbundsstyret som vil orientere om aktuelle saker. Det blir servert lunsj i vegvesenets kantine etter medlemsmøtet som er gratis for medlemmene. I innkallingen til Årsmøtet vil dere finne nærmere detaljer om påmelding mm. til begge møtene.

Det et er fint hvis flere kjører sammen til møtene.