|

Oppfriskningskurs for bilførere over 65 år (65 + kurs)

Styret har lenge arbeidet med å kunne tilby medlemmene et oppfriskningskurs for bilførere over 65 år. Våre kontakter på Trafikant- og Kjøretøysiden har hele tiden vært positive til dette, men den berømmelige korona-bølgen satte lenge en stopper for å få avviklet kursene. Nå er vi endelig tilbake i normale tider, og TK-personellet har stilt seg positive til å gjennomføre kursene.

Våre medlemmer vil få tilbud om kurs både i Haugesund, Stavanger (Forus) og Egersund. Kursene vil bli holdt på trafikkstasjonene og med ansatte på TK-avdelingen som kursledere. I Haugesund er de allerede kommet i gang og kurset ble holdt den 9. april. Her møtte det 19 deltakere og det rapporteres om god stemning og fornøyde kursdeltakere. Med andre ord: Et vellykket arrangement!

Kursene i Egersund og Stavanger vil bli gå over 2 dager: 20.8 og 22.8 i Egersund og 27.8 og 29.8 i Stavanger (Forus). Kursene vil følge det opplegget som Statens vegvesen tilbyr om temaet. Det understrekes at det ikke bli noen test av den enkeltes kjøreferdigheter på kurset eller hva hun/han kan av trafikkregler. Det vil heller ikke bli avlagt noen eksamen, og ingen risikerer å miste førerkortet. Invitasjon til kursene i Egersund og Stavanger vil bli sendt ut i månedsskiftet juli/august.