|

Medlemsmøter i juni

I styrets aktivitetsplan er det lagt opp til medlemsmøter i juni i alle de tre geografiske områdene i fylket. Møtene er nå avviklet og totalt deltok ca. 60 medlemmer på de 3 samlingene. Dette utgjør nesten 40 % av medlemsmassen, noe som etter styrets mening er tilfresstillende.

Det første møtet ble holdt på Egersund trafikkstasjon den 4. juni. Neste møte var på Stavanger kontorsted 13. juni, mens møtet på Haugesund trafikkstasjon ble holdt den 18. juni. På møtene var det først avsatt tid for at deltakerne kunne få anledning til en god drøs med tidligere kolleger og gamle kjente. Etter denne økta ble det informert litt om arbeidet i styret. Ett av temaene var planer for årets medlemstur og julesamlinger. Styret ser for seg to alternativer: Kombinere tur og juletilstelninger eller egen tur samt julemøter i nord og sør. Et mulig opplegg for det første alternativet er å besøke julebyen Egersund med påfølgende julemiddag og overnatting. Et mulig sted for den sosiale delen er Byrkjedalstunet. Forslaget ble godt mottatt både i sør og nord. Styret vil velge alternativ på styremøtet den 12. august.

Etter lunsjene var det tid for faglig påfyll. Vi hadde denne gangen fått vårt eget medlem Bjørn M. Alsaker til å holde innlegg på alle 3 møtene. Fra tidligere vet vi at Bjørn er en utmerket formidler. Innledningsvis fortalte han litt om sitt virke som planlegger på Rogaland vegkontor gjennom 45 år. Listen over vegprosjekter som han har arbeidet med, er imponerende. På hver samling fortalte han litt mer detaljert om noen aktuelle prosjekter innen hvert av de 3 områdene. Rogfast er et prosjekt som er av særlig interesse for deltakerne på møtene i Stavanger og Haugesund. Bjørn sitter inne med solide kunnskaper om prosessene bak dette gigantprosjektet. Han fortalte på en engasjert måte om prosjektets historie fra den første streken ble tegnet for kryssingen av Boknafjorden, og fram til dagens situsjon.