Landsmøte 2023

Statens vegvesens pensjonistforbund hadde årsmøte i Bergen i dagane 10. og 11. mai 2023.

Landsmøtet valde Øyvind Hardeland frå Hordaland som tredje varamedlem i forbundsstyret.

Øyvind var laborant i SVV fra 1972. Fagarbeidar som maskinførar, asfaltarbeid m.m. Vegarbeid og kraftbyggingsprosjekt for Mesta 2002–2007. Ansvarleg for dagleg drift av kommunale vegar og grøntområde i Kvinnherad kommune frå 2007. Kommune-politikar og fylkestingspolitikar i mange år. Erfaring som tillitsvalgt.

Etter kommunevalget 2023 fekk Øyvind mykje å gjera i kommunepolitikken, og han slutta som varamedlem i SVP.