Statens vegvesens pensjonistforening Buskerud

Kontakt informasjon

Leder: Hans Jan Håkonsen,  Telefon: 908 31 758  ,  Epost: hansjan@lifi.no
Nestleder: Tore Braaten, Telefon 90133 362 Epost: t.braa@online.no
Kasserer/sekretær: Anne Karin Riise, Telefon 473 27 376, Epost: kiriise@getmail.no
Styremedlem: Marthin Harangen Telefon: 901 68 643, Epost: mkharang@online.no
Styremedlem: Ole Karterud
Styremedlem: Sigmund Helgesplass