Statens vegvesens pensjonistforening Buskerud

Kontakt informasjon

Leder: Hans Jan Håkonsen,  
Telefon: 908 31 758  , Epost: hansjan@lifi.no

Nestleder: Tore Braaten,
Telefon 90133 362
Epost: t.braa@online.no

Kasserer/sekretær: Anne Karin Riise, Telefon 473 27 376,
Epost: kiriise@getmail.no

Styremedlem: Marthin Harangen Telefon: 901 68 643,
Epost: mkharang@online.no

Styremedlem: Ole Karterud


Styremedlem: Sigmund Helgesplass