|

Statens vegvesen stengte de regionale museums-magasinene 

Statens vegvesens ledergruppe vedtok 20. februar 2023 å stenge ned alle de fem regionale museumsmagasinene og avvikle all lokal formidling av veghistorien. Prosessen og saksbehandlingen i denne  saken er ikke gjennomført etter god forvaltningsskikk, noe som har gitt Statens vegvesen et dårlig omdømme. 

Leder for Statens vegvesens pensjonistforening (SVP) i Rogaland, Gunnar Magnusen, registrerer nå at foreningens medlemmer er dypt fortvilt og skuffet over vegvesenets prosess i saken. Uten noen høring eller orientering til berørte parter, ble nedstengning iverksett umiddelbart.

Magnusen sier at vedtaket vitner om arroganse og liten respekt for det kulturarbeidet som er utført av tidligere vegvesen-ansatte i fylkene. Han kjenner ikke igjen Statens vegvesen som den gode og inkluderende arbeidsgiveren fra tidligere tider. Gjennom flere omorganiseringer i SVV har jeg sammen med mange kolleger medvirket til å finne gode løsninger, sier han. Slik var også forhåpningene til omorganiseringen av museal virksomhet i 2020, da Vegmuseet ved Lillehammer overtok totalansvaret for kulturarbeidet etaten. Vedtaket om å stenge de regionale museumsanleggene har derfor ført til betydelig skuffelse og stor frustrasjon hos meg og mange der ute i lokalmiljøet.

Gunnar  Magnusen vil så sterkt han kan, oppfordre alle vegvesen-venner om å engasjere seg i saken, og si fra til Vegdirektøren og ledermøte om hvilke negative konsekvenser nedlegging vil ha for vegkulturarbeidet og tilbudet i regionene.

Statens vegvesens pensjonistforening i Rogaland (SVP) har i brev 2. november 2023 bedt Vegdirektøren om å omgjøre vedtaket om nedstengning av museumsmagasinet i Dirdal. Videre ber foreningen om at Vegdirektøren tar initiativ til at Norsk Vegmuseum utreder mulighetene for å utnytte det lokale engasjementet bedre. Det er lov å håpe på en løsning, sier lederen Gunnar Magnusen.