Foreningenes årsmøter 2021

Det er nå klart at 4 foreninger har holdt årsmøtet sitt pr post / epost. det er Oppland, Møre og Romsdal og Sør- og Nord-Trøndelag.

Videre har 3 foreninger holdt møte i juni med fysisk fremmøte. det er Helgeland, Nordre Nordland og Finnmark.
4 andre planlegger fysiske møter i august og september. Østfold, Oslo og Akershus, Rogaland og Vegdirektoratet.

De siste 9 har valgt å utsette sine årsmøter til 2022. Disse er Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark. Aust- og Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms.