Medlemsmøte i april

Styret i Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder inviterte til medlemsmøte og rekefest i kantina på vegkontoret, Rige i Kristiansand, mellom kl. 14 og 17 den 24. april. 46 påmeldte medlemmer koste seg med reker og tilbehør, og praten gikk livlig over bordet.

For første gang hadde styret satt prisen på lotteri-årene opp fra kr 10 til kr 20. Gjestene lot seg ikke skremme og støttet foreningens arbeid med å kjøpe lodd for kr 4760.

Velferdsteknologi bidrar til at vi kan bo der vi trives og være aktiv, til å forebygge og utsette hjelpebehov og til å mestre egen helse og sykdom.

Leif Axel Lindland fra Kristiansand pensjonistforening minte oss om at velferdsteknologi er for alle og kan bidra til økt livskvalitet og bærekraft. Bo trygt hjemme-reformen til den sittende regjeringen bygger på reformen Leve Hele Livet som Erna Solbergs regjering tok initiativet til. I løpet av 2023 kommer en stortingsmelding som presenterer en ny og fremtidsrettet eldrepolitikk gjennom fire innsatsområder: Det er Levende lokalsamfunn, Boligtilpasning, Trygghet for gode tjenester og Støtte til pårørende.

Dette er lotteriårer smidd av Arne Lindland: