Siste nytt

Tre foreninger avholder nå sine årsmøter uten oppmøte.

Foreningene i Oppland og Sør-Trøndelag har begge holdt årsmøter nå i mars. Det har de gjort ved å bruke epost, post.
Slik vi forstår det har dette fungert greit og medlemmene har vært fornøyd.

Foreningen i Nord-Trøndelag har sendt ut sakspapirene til sine medlemmer og avventer svarene