Samordningsfellen

Det vi kaller «samordningsfellen», er de nye reglene for samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon som ble innført ved pensjonsreformen i 2011. Kort fortalt fører dette til at offentlig ansatte født fra 1944 til 1962 taper tjenestepensjon for hvert år de arbeider etter fylte 67 år. I tillegg svekker reglene det viktigste målet for reformen – nemlig at flere skal stå lenger i arbeid.

Å rette opp i dette vil være viktig for de pensjonistene som har fått redusert sin tjenestepensjon, og det vil også være i tråd med pensjonsreformens prinsipper om at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid.

Pensjonistforbundet har sammen med Senterpartiet har arbeidet for å få dette opp i Stortinget slik t det kan få en grundig behandling der.

Grunnlaget for P arbeid er en rapport de fikk utarbeidet tidlig i 2020. Den kan du laste ned fra Pf på linken under.

https://www.pensjonistforbundet.no/kartotek/download/196-1f5393e25ac86dd5f8e7e772e5fcf11b.pdfr