Nyheter på pensjonistforbundets sider,

Her er koblinger til noen av de siste nyhetene på Pensjonistforbundets sider.

Stortingshøring om et anstendighetsløft for pensjonistene

Forslaget om et anstendighetsløft for pensjonistene nærmer seg Stortingsbehandling. Forrige uke var forslaget til høring, og Pensjonistforbundet ga det sin fulle støtte. 

https://www.pensjonistforbundet.no/nyhet/5053-stortingshoslashring-om-et-anstendighetsloslashft-for-pensjonistene

Ny pensjonsregulering i 2021

I 2021 endres måten alderspensjon fra folketrygden oppreguleres på, slik at den øker i takt med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten.

https://www.pensjonistforbundet.no/nyhet/5052-ny-pensjonsregulering-i-2021