Enslige minstepensjonister får 4000 kr ekstra

Onsdag16/12 ble det enighet mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF og Fremskrittspartiet om salderingen av årets statsbudsjett. Det betyr at enslige minstepensjonister i 2020 får 4.000 kroner ekstra. Dette gjelder bare de som var minstepensjonister i 2020. Pengene kommer til utbetaling i 2021. kanskje ikke før til våren.

I budsjettenigheten tidligere i høst ble det enighet om at enslige minstepensjonister får en årlig økning på 5.000 kroner, med virkning fra juli 2021. Også pengene som i tråd med onsdagens enighet settes av, blir altså utbetalt neste år. (Se egen artikkel om resultatet av julegaven.) Også pengene som er i tråd med onsdagens enighet settes av, blir altså utbetalt neste år.