Enighet om ny pensjonsjonsmodell

I nyheten på NRK i dag 10/2-21 var det oppslag om at det nå var flertall i Stortinget for ny modell og med tilbakevirkende kraft.

Den nye modellen skal skal hindre at pensjonistene taper kjøpekraft når ikke lønnsmottakerne gjør det. I tillegg skal pensjonistene få kompensert full ut for tapt kjøpekraft i 2020.

Siv Jensen som ble intervjuet kunne opplyse at underreguleringen med 0,75 som har vært brukt i mange år nå blir fjernet.

Dette er det stortingsforslaget som Pensjonistforbundet sammen med Frp og SV utarbeidet.

Vi er fornøyd med å ha fått en ny og mer rettferdig regulering, slik at det blir slutt på tapt kjøpekraft for eldre med lave pensjoner, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Den nye modellen bygger på et prinsipp der pensjonene blir beregnet ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Det ble imidlertid ikke flertall for å gi pensjonistene forhandlingsrett, men derimot får de løfte om «økt innflytelse» over sine lønnsoppgjør.