Årsmøtene går mot slutten

Det betyr at nye personer kan ha blitt valgt inn i de nye styrene.

Det tar imidlertid litt tid før denne informasjonen kommer inn til oss sentralt. Det betyr at våre kontaktpersoner ikke er helt oppdatert. Vi håper at vi har oppdatert alle i løpet av april, og at det ikke skaper for store problemer