Årsmøtene 2021

Forbundsstyret har bedt alle foreningene om å utsette sine årsmøter som skal avholdes innen 31. mars hvert år.

På grunn av pandemien ber vi om at årsmøtene utsettes til tidligst siste del av april og mai. Også da under forutsetning av at dette er forsvarlig ut fra smittesituasjonen. Ved tvil bør kommuneoverlegene kontaktes.