Så legger vi bort alle planer..

Styret bestemt at vi inntil videre ikke legger noen planer for de nærmeste månedene. Styremøtet som vi skulle hatt neste uke er avlyst og vi legger ingen nye planer nå før tidligst til høsten. 

Vi kommer tilbake med informasjon når vi vet mer. Det blir en lang sommerferie for styret i år. Stor takk til alle dere som deltar på turer, dugnader og møter, håper dere alle kommer godt gjennom de nærmeste månedene og at vi sees igjen til høsten.

I mellomtiden får vi glede oss med Mathias som ble inspirerert til å skrive dette fine diktet på turen til Sverige i fjor. På bildet her står Audun og meditererer litt ved den samme kanalen

Mathias’ dikt fra Trollhättan