Vestfold

Invitasjon til seminar

Fra vegdirektoratet/vegmuseet har vi fått denne innbydelsen :

Seminar : Transport i det 20. århundret, et kritisk søkelys på Samferdsel.

Seminaret foregår i Auditoriet i Vegdirektoratet den 22. april 2020 fra klokken 09.30 til 16.15.

Seminaret er en gjennomgang og drøfting av boken «Transport gjennom det 20. århundret», forfattet av Dag Bjørnland, professor emeritus ved BI og utgitt av Norsk vegmuseum.

Seminaret er gratis og det inngår lunsj. Deltakerne får hver sitt eksemplar av boka.

Påmeldingsfrist er 1. april.

Tidligere direktør for vegmuseet, Geir Paulsrud, tror at dette er et tema som kan være interessant for vegpensjonistene. Han kan også formidle påmelding.

Se mer om programmet og påmelding i lenken nedenfor her.

https://www.tekna.no/kurs/et-kritisk-sokelys-pa-samferdsel-39858/#om-kurset