Dugnad og nytt fra styremøtet

Vi hadde et styremøte på Kullerødia den 27. august. Det er ikke mye nytt fra det møtet, vi bestemte å legge alt på vent framover.

Vi har fremdeles en avtale om julefest på Karlsvika torsdag den 3. desember, men både Geir Karlsvik og vi er usikre på om det kan bli noe av.

De hadde arrangert noen sammenkomster i høst, men det var vanskelig å overholde smittevernreglene og alle måtte sitte plassert ved bordet fra de kom til de gikk. Vi ble enige om å la avtalen stå så lenge, så får vi se nærmere i november.

Ellers har vi 150 medlemmer og økonomien er god, så neste år blir det kanskje en ordentig tur/fest for å gjøre opp for dette året.

Det viser seg at både oppmøtestasjonen og redskapsbua på Kullerødlia er fredet og kan ikke flyttes uten godkjenning fra riksantikvaren. Vi lar den stå som den gjør inntil videre. Hestetroa blir også «liggende» som den gjør nå.

Gresset må slås en gang til i høst – og det har Gunnar Svendsen allerede gjort. Stor takk til ham for det!  Bildet nedenfor er fra 2017, men vi forandrer oss vel ikke så mye?

Ha en fin høst alle sammen !