Årsmøtet 2019

Årsmøtet i pensjonistforeningen var på Flykaféen torsdag 7. mars og som vanlig veldig hyggelig. Vi var 41 deltakere. Etter mange år gikk Jan Haugerød av som formann og ble etterfulgt av Eva Borge. Åsberetningen, regnskapet, budsjettet og vedtektsendringene ble godkjent uten merknader. Valgkomitéens forslag til nytt styre ble også vedtatt. Som nevnt gikk Jan Haugerød ut av styret etter mange års innsats. Han har vært super til å finne muligheter til å få penger til foreningen, det har vi alle nytt godt av med lave egenandeler på turer og samlinger. Og det har vært moro å være med på dugnader. Mathias Håkagård gikk også ut av styret etter mange års innsats. Stor takk til dem begge to !

Se noen bilder fra møtet nedenfor