Omvisning på Arkivet freds- og menneskeretts-senter i Kristiansand

Av Hans Seland
Omkring 40 medlemmer av SPV Vest-Agder la minnene om Coronaen til side og møttes til måltid og omvisning på Arkivet freds- og menneskerettssenter i Kristiansand 13. oktober 2021. Det ble håndhilst og klemt og kommentert at nå var det jammen lenge siden sist. For de fleste var det på Hotell Norge i Kristiansand var for et år siden, med full meter-disiplin og corona-foredrag av kommunelege Dagfinn Haar.

Marie Jakobsens bildevev og nordmenns ulike valg under andre verdenskrig.

I år markerer Arkivet 20 års virksomhet i lokalene til det gamle Statsarkivet der tyske Gestapo holdt til mellom 1940 og 1945. Hit ble norske motstandsfolk hentet inn fra hele Agder til forhør under tortur. Mange ble henrettet eller sendt videre til konsentrasjonsleirene. Initiativet til senteret kom fra Osmund Faremo og andre veteraner fra motstandskampen som ønsket at tidsvitnenes erfaringer ikke måtte bli glemt. Sammen med ny forskning gir krigsminnene i dag grunnlag for framtidsrettet samtale om konfliktløsing og mellommenneskelig respekt.

Hvert år kommer alle tiendeklassinger i Agder til senteret for å undres over hvorfor folk fra oldeforeldregenerasjonen deltok i motstandskampen, mens andre samarbeidet med de tyske okkupantene. Mens de fleste lot være å ta stilling og forsøkte å leve livene sine best mulig i en vanskelig tid.

To av Arkivets erfarne omvisere tok oss med på en rundtur gjennom utstillingene. Else Marie Jakobsens store bildevev med motiver fra motstandskampen, de lange navnelistene og biografiene over fanger og torturister og de dystre kjellerlokalene gjorde stort inntrykk.

Bildetekst: Oddvar Bjørn og Alice, Ellen Bjørg og Else Sonja lytter konsentrert til fortellingen om Else