Datakurs med mer.

Kurset hadde 14 deltakere, og instruktør var Kjell Haltbrekken. Han er ein av våre medlemmer. Dette er 3. året vi har eit slikt kurs, og vi hadde deltakere frå Steinkjer, Ogndal, Inderøy og Overhalla, som er eit godt stykke  nord for Namsos.

Vi er godt fornøgd med deltakelsen. Vi synes det er artig at vi får det til. Det er eit av tiltaka på aktivitetsplana våres. I år har vi fått gjennomført alle tiltaka vi har satt opp. Bortsett frå årsmøtet da, som vi måtte ta på mail.

No står vi igjen med julebord som skal være lørdag 27. november. Der er det påmeldt 42 personer allerede, og det er enno noen dager til fristen går ut.

Og på medlemsturen vår som var over tre dager var det 39 personer som var med. Tidligere i år hadde vi ein grilldag med 51 personer som delto.

tekst Odd Arvid Haugtrø