Årsmøtet SVP Hedmark 2020 er utsatt

Foreningen i Finnmark skulle hatt sitt årsmøte i mars 2020, men på grunn av koronasituasjonen måtte møtet utsettes på ubestemt tid.
Det innebærer at styret som ble valgt i 2019 fortsetter sitt arbeid inntil nytt årsmøte kan bli holdt. Sannsynligvis skjer dette tidligst i løpet av første halvår 2021.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når koronasituasjonen er avklart.