Årsmøtet SVP Hedmark er utsatt igjen.

Foreningen i Finnmark skulle hatt sitt årsmøte i mars 2020, men på grunn av koronasituasjonen måtte møtet utsettes på ubestemt tid. Heller ikke i 2021 ble det valgt å holde årsmøte.
Det innebærer at styret som ble valgt i 2019 fortsetter sitt arbeid inntil nytt årsmøte kan bli holdt.

Sannsynligvis blir neste årsmøte tidligst i løpet av første halvår 2021.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når koronasituasjonen er avklart.