Årsmøtet i 2020 er utsatt

På grunn av koronasituasjonen i mars da vi skulle ha vårt årsmøte måtte årsmøtet utsettes.
Slik situasjonen er nå vil det ikke bli mulig å holde det i 2020.

Det betyr at styret som ble valgt tidligere vil fortsette si sine funksjoner helt til et nytt årsmøte er mulig. Det vil neppe skje før tidligst på våren i 2021.

Vi vil komme med mer informasjon når situasjonen med hensyn til smittevern er mer avklart