Statsbudsjettet illustrasjon
|

Statsbudsjettet for 2021

SVP har sammen med SAKO-organisasjonene og Pensjonistforbundet (Pf) som vanlig fremmet krav som gjelder pensjonister og uføre.

Når vi nå ser på forslaget som er til behandling i Stortinget så er det lite som er imøtekommet. Pfs ledelse har nå hatt møter med noen komiteene i stortinget for å påvirke dem til å gjøre nødvendige endringer. Nytt i år er at dette skjer via nettmøter, og også skriftlig i steden for møter i komiteene ansikt til ansikt som har vært vanlig. For mer info. Sjekk pensjonistforbundets sider. Klikk her.