Regionmøte i vest

7. mars var det regionmøte i Region vest.

Ledere i Region Vest
Her er bilete av dagens leiing i Region Vest

Per Eikemo , Kari Kitty Stadheim (regionkontakt på regionkontoret) , Per Birger Lomheim og Per Steffen Myren, etter regionmøte 17. mars 2015. (3 x Per)

Kari Kitty er no i ferd med å avslutta sin jobb som regionkontakt

. Ho har utført ein grei og ryddig jobb for SVP og det er soleis leitt at sluttar.
Mange takk til Kari Kitty for ein fantastisk god jobb.

(Innsendt av Per Lomheim)