PFs Landsmøte 2021 er utsatt til 2022

Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen
Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen

Jan Davidsen er leder av Pensjonistforbundet. Nils-Edvard Olsen fra Kirkenes er 1. nestleder og Ragnhild Marie Hagen er 2. nestleder.

Landsmøtet i PF 18-21. juni vedtok at Forbundsstyret og Arbeidsutvalget erstattes med et nytt sentralstyre med 7 medlemmer.

Sentralstyret i Pf består av 9 medlemmer og en vararapresentant som møter fast.

  • Jan Davidsen, Hordaland, leder
  • Nils-Edvard Olsen, Finnmark, 1 . nestleder
  • Ragnhild Marie Hagen, Oslo, 2. nestleder
  • Inger-Marie Stokker Oslo (Postpensjonistene.) styremedlem
  • Bjørg Hageløkken, Oppland (Fellesforbundet)
  • Tørres Sande, Styremedlem
  • Helga Hjetland, Styremedlem
  • Else Ormaasen. Styremedlem
  • Melvin Steinsvoll, Styremedlem
  • Bjørn Egeli, Vest-Agder Varamedlem (politipensjonistene.