Eldre par som ser på Juletrær
|

Julegave til pensjonistene?

FrP, SV og Pensjonistforbundet med historisk forslag om pensjonsforlik

Tirsdag 10. november klokken 13.30 holdt FrP, SV og Pensjonistforbundet pressekonferanse på Stortinget.

Deltakere på pressekonferansen var Siv Jensen (Frp), Audun Lysbakken (SV) og forbundsleder Jan Davidsen fra Pensjonistforbundet.

Det er 17 år siden sist SV og Frp kom med felles forslag til et forlik i Stortinget, da handlet det om barnehager. Nå er det landets pensjonister som forener de to partiene.

Forslagene som FrP og SV fremmer i Stortinget: 

1.    Stortinget ber regjeringen snarest fremme de nødvendige forslag for å sikre at landets pensjonister ikke skal tape kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne ellers ikke gjør det. Prinsippet legger regulering av trygdeoppgjørene som gjennomsnitt av lønn og prisvekst til grunn. Ordningen bør få virkning fra 2020.

 2.    Stortinget ber regjeringen opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60), hvor første steg i opptrappingsplanen gjennomføres i 2020.

3.    Stortinget ber regjeringen innføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene, ved å legge til grunn at midler mellom beregnet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst og lønnsveksten gis til forhandling, de årene dette er et positivt beløp. Midlene skal prioriteres til heving av minste pensjonsnivå frem til målet i opptrappingsplanen for minstepensjonistene er nådd. Pensjonistforbundet/SAKO skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner.  

4.    Stortinget ber regjeringen sikre at Stortinget får en egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold (St. mld 4) til behandling i vårsesjonen, og ikke høstsesjonen som i dag.

5.    Stortinget ber regjeringen sørge for at Pensjonistforbundet får plass i TBU, på vegne av pensjonistenes organisasjoner.

6.    Stortinget ber regjeringen etablere kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistenes kan løftes og drøftes.

Hele forslaget kan lastes ned her.

RESULTATET av stortingsbehandlingen KAN DU SE PÅ SIDEN AKTUELT

Her ser du pressekonferansen som ble holdt 10. november kl 13.30: