Korona virus
|

Årsmøtet SVP utsatt ett år

På sitt styremøte den 25/8-2020 besluttet forbundsstyret i SVP å utsette sitt 11. årsmøte ett år.

Dette skyldes selvfølgelig den usikkerheten det er fortsatt knyttet til situasjonen for Covid 19 for våre medlemmer som er i en mer utsatt gruppe.

Endelig dato er ikke fastsatt, men det blir i mai eller juni i 2021. Sted er heller ikke valgt, men vi ser på muligheten for å fortsette med å holde møtet rundt om i Landet, og i så fall er det Nord-Norge som står for tur.

Hilsen Forbundssekretæren