Satsingsområder for forbundsstyret i perioden 2014 - 2016

På landsmøtet 2014 ble disse oppgaven vedtatt som satsningsområder for perioden 2014 - 2016

Dette er de interne satsningsområdene som kommer i tillehgg til det arbeidet som gjøres i SAKO og Pensjonistforbundet.

 

Tema Innhold Status
Medlemmer «Fange opp nye medlemmer» (jf. vedtektene 18: «Arbeide for at flest mulig av pensjonistene kommer med i de lokale foreningene.» I startgropa
Kommunikasjons
-system
Utvikle kommunikasjonssystemet i SVP ved å ha en moderne og til enhver tid oppdatert hjemmeside. Under arbeid
Kontakt Opprettholde og forbedre god og hyppig kontakt mellom sentralt og lokalt nivå i SVP. Kontinuerlig
Informasjon Holde lokalforeningene oppdatert i saker som skal behandles i SAKO/Pensjonistforbundet. Pågår men i endring
Kurs Arbeide for at lokalforeningene i større grad kan tilby datakurs og kurs i 65+ for våre medlemmer. ikke startet

 

Er du ikke medlem i SVP ?

Ta kontakt med oss !

Eller din nærmeste forening Søk i vegpensjonistene.no

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS