SVP - Statens vegvesens pensjonistforbund

Formål / utdrag av vedtektene  

Statens vegvesens Pensjonistforbund -SVP- er en partipolitisk nøytral sammenslutning av Vegvesenets pensjonistforeninger og har følgende formål:

  I. I pensjonistenes interesse:

  •  Å fremme og ivareta medlemmenes felles sosiale og kulturelle interesser og medvirke til at pensjonistene på en positiv måte kan delta i den samfunnsutviklingen som til enhver tid finner sted innenfor og utenfor etaten.

  •  Å fremme kontakt og samarbeid mellom medlemsforeningene, blant annet gjennom informasjonsvirksomhet og felles tiltak.

  •  Å arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon ved samarbeid med andre landsomfattende pensjonistsammenslutninger.

  •  Å samarbeide med alle enheter og tjenestemansorganisasjoner i Statens vegvesen for å løse problemer som har betydning for etatens pensjonister.

II I Vegvesenets interesse:

  •  Gjennom løpende informasjon til medlemmene om Vegvesenets virksomhet gjøre medlemmene bedre i stand til å arbeide for større forståelse for Vegvesenet i samfunnet forøvrig.


  •  Medvirke til at medlemmenes kunnskaper og erfaring kan komme etaten til gode. 


Vil du vite mer om historien vår kan du klikke her 

Er du ikke medlem i SVP ?

Ta kontakt med oss !

Eller din nærmeste forening Søk i vegpensjonistene.no

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS