Årsmøte 2017

Vegdirektoratets pensjonistforening avholdt kombinert årsmøte og medlemsmøte onsdag 15. februar. 25 medlemmer hadde møtt frem.
Årsmøtet behandlet både årsrapport, regnskap og forslag til endringer i vedtektene, og hadde få merknader til det som ble lagt frem. Dog ønsker man seg et budsjettforslag for kommende år til neste årsmøte..
Valgene resulterte i ett nytt styremedlem. Vigdis Tenold ønsket ikke gjenvalg, og Grethe Gundersen ble valgt i hennes sted.
Skjermbilde 2

Før selve årsmøtet kåserte Leif Gjerland, kjent fra Aftenposten, om Navn i Oslo.Skjermbilde 1

Han fenget forsamlingen med sin form og sin kunnskap, og mange fikk aha-opplevelser om navnsettingen. Hvem visste vel eksempelvis at Volvat visstnok ble til da far Thaulow fikk sin unge sønn til å skrive navnet. Han skrev etter hva historien beretter både baklengs og litt etter lydskrift, men slik ble det..

De som kjøpte boka etter møtet har mange flere aha-opplevelser i vente
Og som vanlig ble møtet avsluttet med bespisning og småprat i Alnablikk

BLI MEDLEM


Redaktør sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.