Informasjon fra Forbundet

Tønsberg 26. mars 2020

KaffepauseVi har fått to skriv fra Forbundet. Det ene er et nyhetsbrev og det andre er en uttalelse til et notat omkring Corona-situasjonen i helsetjenesten. Begge inneholder mye informasjon og bør leses.

Du kan lese begge vedlagt her :

Nyhetsbrev - 1 2020         Innspill til notat om prioritering av helsetjenester under Covid-19-epidemien