Buskerud

Statens vegvesens pensjonistforening Buskerud

 Kontaktinformasjon:

Leder:Hans Jan Håkonsen,  Telefon: 908 31 758  ,  Epost: Hansjan@lifi.n

Nestleder: Hans Olav Lien, Telefon 466 83 242

Kasserer/sekretær: Anne Karin Riise, Telefon 473 27 376

Styremedlem: Marthin Harangen

Styremedlem: Ole Karterud
Styremedlem: Sigmund Helgesplass
   
Varamedlem: Erling Lio
Varamedlem: Velges av styret

 Oppdatert 13/3/2019

 

Er du ikke medlem i SVP ?

Ta kontakt med oss !

Eller din nærmeste forening Søk i vegpensjonistene.no

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS