Foreningene

Det er etablert pensjonistforeninger tilknyttet SVP i hvert fylke med unntak av Nordland, der det på grunn av store avstander er 3 stykker.

Er du ikke medlem i SVP ?

Ta kontakt med oss !

Eller din nærmeste forening Søk i vegpensjonistene.no

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS