Årsmøtet SVP utsatt ett år.

På sitt styremøte den 25/8-2020 besluttet forbundsstyret i SVP å utsette sitt 11. årsmøte ett år.

Dette skyldes selvfølgelig den usikkerheten det er fortsatt knyttet til situasjonen for Covid 19 for våre medlemmer som er i en mer utsatt gruppe.

Endelig dato er ikke fastsatt, men det blir i mai eller juni i 2021. Sted eer heller ikke valgt, men vi ser på muligheten for å fortsette med å holde møtet rundt om i Landet, og i så fall er det Nord-Norge som står for tur.

corona virus

Hilsen Forbundssekretæren.

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS