Nytt styre i SVP

1. og 2. juni ble Landsmøtet i SVP avviklet i Molde.
Det var et godt møte med god medningsutveksling, og det ble vedatt endringer i vedtektene og ikke minst det ble vedtatt et handlingsprogram for perioden.

I forrige periode var det vedtatt satsningsområder som nå blir videreført og utdypet i Handlingsprogrammet.

 

Ved valget var det tre personer som ikke ønsket å fortsette.
Den virkelige vetaranen Ragnhild ( Bitten) Kvernland som har vært med helt siden starten i 1998 og derfor har deltatt på alle de 9 Landsmøtene som har vært avholdt i SVP. Snakk om innsats! Takk skal du ha Ragnhild.

De to andre som nå trakk seg var nestleder Arvid Andreassen som har vært med siden 2012 og varamedlem Ernst Hansen. Vi ønsker dem alle tre lykke til videre.

Etter valget består nå det nye styre av disse personene.

Styre 2016Leiar Kjell Levik, Vegdirektoratet gjenvalg
Nestleiar Ragnhild Natland, Hordaland, ny som nestleiar, tidl.styrem
Sekretær Erik Norstrøm, Vegdirektoratet, gjenvalg
Kasserar Jan Oddvar Haugerød, Vestfold gjenvalg
Styremedlem Håkon Thomassen, Finnmark gjenvalg
Styremedlem Kolbjørn Engen, Møre og Romsdal, gjenvalg
Styremedlem Grete Lill Bøhlerengen, Akershus ny
1. vararepresentant Halvor Folgerø, Rogaland tidl. 2. vararepr.
2. vararepresentant Hans Seland, Vest-Agder ny
3. vararepresentant Terje Solvoll, Lofoten ny

 

 

Hans seland

Ved fotograferingen var ikke

2. vararepresentant Hans Seland til stede.

 

 

Arbeidsutvalget:

Leiar Kjell Levik,
Nestleiar Ragnhild Natland,
Sekretær Erik Norstrøm,
Kasserar Jan Oddvar Haugerød,

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS