Vegen og vi er erstattet av vegnett.no

vegnettFor ca ett år siden ble internavisen Vegen og vi lagt ned og skulle senere erstattes av en nettutgave. Nå er den her.

Mange av dere vegpensjonister har sikkert fått brev om at det nye vegnett.no nå er tilgjengelig. Den som er interessert kan også melde seg på et nyhetsbrev som du da kan få direkte inn i din epostkasse.