Når fortiden er længere end fremtiden

Det foreligger nå en ny rapport fra Nordens velferdssenter om kvalitet i  eldreomsorgen. Den heter: Når fortiden er lengre en fremtiden.

Denne rapport redegør for de forskellige nordiske kvalitetssystemers måder at regulere og styre kvalitet på i ældreplejen. Rapporten er inspireret af Donabedians (1966) definition af opdeling af kvalitet i hhv. strukturelle, processuelle og outcome kvalitetsfaktorer.

Rapporten finner du på dere hjemmeside ved å klikke her.

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS