PFs landsmøte

jan davidsenJan Davidsen er valgt til ny leder av Pensjonistforbundet. Liv Thun fortsetter som 1. nestleder og Ragnhild Marie Hagen er ny 2. nestleder. Det ble også valgt nytt sentralstyre og ny kontrollkomite.

Landsmøtet i PF 18-21. juni vedtok at Forbundsstyret og Arbeidsutvalget erstattes med et nytt sentralstyre med 7 medlemmer.

Fem medlemmer ble valgt på landsmøtet og to velges senere av Fagforbundet. I dag ble følgende fem valgt inn i det nye sentralstyret:

 • Jan Davidsen, Hordaland, leder
 • Liv Thun, Nord-Trøndelag, 1

  • Det finns inga belägg för att för närvarande licensierade behandlingar för ED lägga till det övergripande kardiovaskulär risk hos patienter med eller utan hjärt-kärlsjukdom. viagra online ex..

  Tvärtemot vad många tror, ​​inte ett aktivt sexliv inte bidrar till ED.25 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrateshowing viss nivå av cyto-arkitektonisk distorsion av de kortikala strukturer (Mag. viagra online.

  I sövda hundar, sildenafil förstärkt ökningen av intrakavernösa trycket som svar på stimulering av bäckennerven. viagra för män Sildenafil har ingen trombocyt antiaggregerande effekt i sig på de vanliga doser..

  ex. viagra för män Förekomsten av måttlig till komplett erektil dysfunktion hos malaysiska män i åldern 40 och däröver är 16%..

  Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0. viagra canada 3..

  Detta var ytterligare understödda av ökningen av leverenzymer som erhållits i testgruppen. cialis online Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen 'D' (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) - ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna 'B' som fick 0..

  . nestleder
 • Ragnhild Marie Hagen, Oslo, 2. nestleder
 • Terje Aasterud, Buskerud
 • Oddbjørg Morseth, Hedmark

Som varamedlemmer til sentralstyret ble følgende to valgt:

 • Sigmund Renshus, Nordland
 • Svenn Manum, Rogaland

Forbundsledelsen og sentralstyret er valgt for perioden 2015-2018. Det ble også valgt ny kontrollkomite. Navnene på medlemmene i den blir lagt ut på Pensjonistforbundets nettsider.

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS