PFs landsmøte

jan davidsenJan Davidsen er valgt til ny leder av Pensjonistforbundet. Liv Thun fortsetter som 1. nestleder og Ragnhild Marie Hagen er ny 2. nestleder. Det ble også valgt nytt sentralstyre og ny kontrollkomite.

Landsmøtet i PF 18-21. juni vedtok at Forbundsstyret og Arbeidsutvalget erstattes med et nytt sentralstyre med 7 medlemmer.

Fem medlemmer ble valgt på landsmøtet og to velges senere av Fagforbundet. I dag ble følgende fem valgt inn i det nye sentralstyret:

  • Jan Davidsen, Hordaland, leder
  • Liv Thun, Nord-Trøndelag, 1. nestleder
  • Ragnhild Marie Hagen, Oslo, 2. nestleder
  • Terje Aasterud, Buskerud
  • Oddbjørg Morseth, Hedmark

Som varamedlemmer til sentralstyret ble følgende to valgt:

  • Sigmund Renshus, Nordland
  • Svenn Manum, Rogaland

Forbundsledelsen og sentralstyret er valgt for perioden 2015-2018. Det ble også valgt ny kontrollkomite. Navnene på medlemmene i den blir lagt ut på Pensjonistforbundets nettsider.

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS