94 85 60 04

Dette er nummeret til bekymringstelefonen som er åpen alle hverdager fra 0900 - 1400.

Dit kan du ringe får å få en samtale, få råd og veiledning til pensjonister, dere pårørende, venner, naboer, helse-og sosialpersonell og andre som bærer på bekymringer. Dette er enten det gjelder helse eller velferd for enkeltpensjonister eller grupper av pensjonsiter.

Erfaringer viser at det ofte kan være behov for å drøfte problemer og spørsmål med en nøytral person.

Denne personen kan gi råd og veiledning samt være en lyttende samtalepartner.

De som betjener telefonen har faglig bakgrunn fra helse - eller sosialsektor og kunnskap om de  aldringsprosessene vi alle før eller siden må gjennom. De er underlagt lovbestemt taushetspliket.

Bekymringstelefonen har ikke kapasitet til å behandle enkeltsaker, men gir deg informasjon og veiledning om de riktige offentlige og private instanser for de forskjellige sakene.

 

Vil du vite mer kan du se mer på pensjonistforbindets sider der det også er en liten videosnutt.

Link til denne siden.

PF logo for skjerm

 

 

 

 

Telefonen er støttet økonomisk av Helse- og omsorgsdepartementet.

 

 

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS