Regionmøte i vest

7. mars var det regionmøte i Region vest.

Ledere region vestHer er bilete av dagens leiing

Per Eikemo , Kari Kitty Stadheim (regionkontakt på regionkontoret) , Per Birger Lomheim og Per Steffen Myren, etter regionmøte 17. mars 2015. (3 x Per)

Kari Kitty er no i ferd med å avslutta sin jobb som regionkontakt

 

. Ho har utført ein grei og ryddig jobb for SVP og det er soleis leitt at sluttar.
Mange takk til Kari Kitty for ein fantastisk god jobb.

(Innsendt av Per Lomheim)

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS